شستش?در جا

 

قسمت اساسی در طراحی كارخانه فرآیند كننده مواد غذایی، ترتیب تمیزكردن لوازم در تماس با فرآورده‌های غذایی می‌باشد.

 در صنایع لبنی اگر محصول در تماس با تجهیزات و دستگاههایی قرار گیرد كه بطور كامل ضد عفونی نشده‌اند، سریعاً آلوده شده و می‌تواند محل تجمع باكتری‌ها و میكروارگانیزم‌ها شود.

سیستم شستشو درجا (CIP)، به معنی جریان یافتن آب شستشو و محلول مواد پاك‌كننده از میان مخازن، سیستم‌های لوله‌كشی و خط فرآیند بدون نیاز به از هم بازكردن قطعات این ملزومات می‌باشد.

این سیستم قابل استفاده در لوله‌ها، تبادل كننده‌های حرارتی، پمپ‌ها، دریچه‌ها، سپراتورها و ... می‌باشد.

 

?/td>
 
     
   

سرویسها

 
     
     
پاستوريزاسيو?/td>
     
 

 

انجام عملیات حرارتی در شیر بخش مهمی از فرآیند آن را در برمی‌گیرد. قبل از بكارگیری عملیات حرارتی، شیر بدلیل اینكه محی? بسیار مناسبی برای رشد میكروارگانیزم‌ه?بوده? منبع آلود?#1740; ها بشمار می‌رود.

پاستوریزه نمودن شیر یكی از مهمترین مراحل در صنایع شیر است. هدف پاستوریزاسیون از بین بردن تمام موجودات باكتریایی است كه م?#8204;توانند منجر به ?#1740;ماری در شیر گردند.

به این منظور می‌بایست شیر تا یك درجه حرارت مناسب حرارت داده شده و برای یك مدت معین در آن درجه حرارت باقی بماند. در این رابطه HTST یا به اصطلاح زمان كوتاه با درجه حرارت بالا مناسب‌ترین روش در پاستوریزاسیون است كه در آن شیر تا 72 درجه حرارت داده می‌شود ?حداق?به مد?nbsp; 15 ثانیه نگهداری شده وسریعا? سر??#1740;‌شود.

 

 

    پاستوریزاتور

در این دستگاه ابتدا محصول از بالانس تانك و از طریق یك سوراخ واقع در گوشه دستگاه، در یك حالت نسبی ریزش به PHE وارد می‌شود. در اولین بخش تا درجه حرارت پاستوریزاسیون  حرارت داده شده و پس از آن در یك موقعیت مركزی مناسب نگهداری می‌شود كه در آن هیچ  درجه حرارتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد(هولدینگ). از این بخش نگهدارنده، شیر وارد بخش خنك كننده ‌شده و در درجه حرارت ?+ نگهداری می شود.

 
 
 
 
 
 
     
   
 
     
 

اطلاعات بیشتر...

سرویسها

 
     
  قب?#1740;

بع?#1740;

 
فارسی - English